Top

Aansprakelijkheid

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.
 

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Lumineus Concept & Design, eigenaar van www.BottleSkin.nl, behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.


Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan Lumineus.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumineus. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen middels het contactformulier te worden gericht aan Lumineus Concept & Design.

 

 

@